ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

[ 26-08-2558 ] Hits:175

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

[ 19-08-2558 ] Hits:177

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

[ 12-08-2558 ] Hits:200

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

[ 21-07-2558 ] Hits:193

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

[ 13-07-2558 ] Hits:191

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

[ 06-07-2558 ] Hits:238

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศลาอเนกประสงค์ บ้านแก้งเกลี้ยง ม. 4 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี [ 25/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งซวย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี [ 22/07/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 13 บ้านโชคชัย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี [ 22/07/58 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างป้อมยามศูนย์ อปพร. จุดบริการประชาชน บ้านสามแยกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี [ 25/03/58 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างป้อมยามศูนย์ อปพร.จุดบริการประชาชน บ้านสามแยกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/03/58 ]
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเทพวงศา (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการเางอิเล็กทรอนิกส์ [ 28/10/57 ]
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอูบมุง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการเางอิเล็กทรอนิกส์ [ 28/10/57 ]
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอูบมุง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการเางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16/10/57 ]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพวงศา (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการเางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16/10/57 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 16/09/57 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อดักตระกอนประปาพร้อมสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 2 [ 25/08/57 ]