ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

[ 26-08-2558 ] Hits:175

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

[ 19-08-2558 ] Hits:177

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

[ 12-08-2558 ] Hits:200

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

[ 21-07-2558 ] Hits:193

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

[ 13-07-2558 ] Hits:190

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

[ 06-07-2558 ] Hits:238

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นายสุเวช ทรงอยู่สุข
 
 
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
 
 
-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางอุษาวดี กุลบุตร
นางสาวอัญชลินทร์ แสนทวีสุข
นางสาวกัลยารัตน์ พินธุกรณ์
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
     
นางพิมพ์ระวี ปัญญาวุฒิ
นางสาวสุดาวรรณ มีธรรม
นางสาววนิดา รอยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
     
   
นายสุริยา สีบุญ
   
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวเยาวลักษณ์ ทาเภา
นางกาญจนา ระวิวงศ์
นางสาวรวิพร บุตรสมศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     
 
นางสาวทัศน์ดาว กุลบุตร
นางสาวนริสา โคตรพุ้ย
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ