ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

[ 26-08-2558 ] Hits:175

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

[ 19-08-2558 ] Hits:177

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

[ 12-08-2558 ] Hits:200

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

[ 21-07-2558 ] Hits:193

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

[ 13-07-2558 ] Hits:191

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

[ 06-07-2558 ] Hits:238

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
นายสนอง พิมพ์เทพ
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางสาวเพชร คำภาศรี
นางสาววราภรณ์ ระวิวงศ์
นางจารุณี อิ่นคำ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการวัฒนธรรม
     
นายวันชนะ พิมพ์แก้ว
นางสมพาน นุบาล
นางยุวดี ประจวบดี
นักวิชาการศึกษา
สันทนาการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวรัสมี เจริญรอย
นางสนทนา อินลีย์
นายประพันธ์ ขันธวิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวขวัญฤทัย ไชยราช
นางพวงพยอม พงศ์โสภา
นางจันทัย จันทมาศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวภาสินี ศรีมี
-ว่าง-
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
   
-ว่าง-
   
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายกิติ โคตรธรรม
นายพงษ์ศักดิ์ ทีฆายุพรรค
นางสาวลัดดาวัลย์ นัยนามาตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยสันทนาการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
นางสาวทิพวรรณ วิชัย
-ว่าง-
นางซ้อนกลิ่น บุญสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางวิไลวรรณ เศรษฐกิจเจริญ
นางสาววิไล โคตรสา
นางบุญส่ง ไชยศร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวมาลัยพร แสนเจริญสุข
นางสุพรรษา พละไกร
นางสาวนาถฤดี กาญจนวิชิต
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
   
นางสาวดวงนภา เกษดี
   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก