ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

[ 26-08-2558 ] Hits:175

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

[ 19-08-2558 ] Hits:177

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

[ 12-08-2558 ] Hits:200

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

[ 21-07-2558 ] Hits:193

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

[ 13-07-2558 ] Hits:191

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

[ 06-07-2558 ] Hits:238

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายโมลิส โมฬชาติ
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
 
 
-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นายดิลก แวงโสธรณ์
สิบโทสมพงศ์ บุรีรักษ์
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายช่างเครื่องยนต์
นายช่างไฟฟ้า
     
-ว่าง-
นางสาวนิตยา เลาหวงศ์
นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน
เจ้าพนักงานการประปา
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างโยธา
     
 
นายกรกต เดิมพันธ์
นายอิสระพงษ์ ทองพุ
 
ช่างเขียนแบบ
ช่างสำรวจ
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายกันตพงษ์ ดวงศรี
นายธนพล ยิ่งยงค์
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
นายเฉลิมศักดิ์ ลือนาม
นายชนากิตติ์ สตารัตน์
นายอนุชิต โคตรวันทา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ
     
   
นางสาวศิริพร ขันธวุธ
   
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล