ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

[ 26-08-2558 ] Hits:156

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

[ 19-08-2558 ] Hits:164

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

[ 12-08-2558 ] Hits:181

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

[ 21-07-2558 ] Hits:172

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

[ 13-07-2558 ] Hits:170

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

[ 06-07-2558 ] Hits:219

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แจ้งประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2557 กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา

Share

ด้วยเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยจะออกจัดเก็บภาษี ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เพื่อบริการประชาชน นั้น

   เทศบาลตำบลเทพวงศา จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย พร้อมปิดประกาศ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบและขอรับปริการจากเทศบาลตำบลเทพวงศา ตาม วัน เวลา และสถานที่ กำหนด รายละเอียดแจ้งตามสิ่งที่มาด้วย ซึ่งเทศบาลตำบลเทพวงศา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้

 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<