ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

[ 26-08-2558 ] Hits:152

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

[ 19-08-2558 ] Hits:156

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

[ 12-08-2558 ] Hits:173

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

[ 21-07-2558 ] Hits:166

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

[ 13-07-2558 ] Hits:163

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

[ 06-07-2558 ] Hits:207

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share

ผลงานรางวัลที่ได้รับ

   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-12/
เกียรติบัตรงมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2557
     นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2557 แก่ศูนย์ครอบครัวในชุมชนตำบลหนองบัวฮี
   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-11/
โล่ห์รางวัล...
     โล่ห์รางวัล...
   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-10/
เกียรติบัตรงมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2556
     นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2556 แก่ศูนย์ครอบครัวในชุมชนตำบลหนองบัวฮี
   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-09/
โล่ห์รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
     นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ห์รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-08/
โล่ห์รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี 2555
     นายสนทยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่ห์รางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี 2555
   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-07/
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552
     นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบประกาศเกียรติคุณและโล่ห์รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552
   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-06/
รางวัลชมเชยโครงการ "อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" (ระยะที่ 2) ประจำปี 2552
     นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ห์รางวัลชมเชย โครงการ "อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน (ระยะที่ 2) ประจำปี 2552
   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-05/
รางวัลชมเชย ความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2551
     โล่ห์รางวัลชมเชย ความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2551 ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-04/
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550
     พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตร พร้อมโลห์รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550
   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-03/
ประกาศเกียรติคุณ "ผู้นำดีเด่น" ผู้สร้างผลงาน 5 ส ดีเด่นระดับประเทศฯ และป้ายทอง "องค์การต้นแบบที่มีการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ดีเด่น ประจำปี 2549
     ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำดีเด่น ผู้สร้างผลงาน 5 ส ดีเด่นระดับประเทศ ภายใต้โครงการป้ายทอง 5 ส เพื่อทดแทนพระคุณแผ่นดิน และประกาศรับรองผล "ป้ายทองในโครงการทดแทนคุณแผ่นดิน" องค์การต้นแบบที่มีการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ดีเด่น ประจำปี 2549 จาก ดร.กัณฑิมา ศรีวิลัย โดย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐาน
   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-02/
รางวัลทบริหารจัดการที่ดี โครงการประเมินองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548
     พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตร รางวัลทบริหารจัดการที่ดี โครงการประเมินองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548
   
Could not open a directory stream for /home/thepwongsa/domains/thepwongsa.go.th/public_html/old//nongbuahi/award/award-01/
รางวัลที่ 3 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547
     พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547 จัดโดย กระทรวงมหาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547